Начало  ›  Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Задължения на потребителя при предоставяне на лични данни.
При ползването на сайта на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД, потребителят се съгласява:

 • да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на формата за запитване за услуга или продукт, контактна форма или друга функционалност предоставена от сайта за комуникация;

 • да внася при нужда промени в предоставените лични данни с оглед на тяхната вярност, точност и актуалност.

В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна и неактуална информация, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД има право да закрие и/или изтрие тази информацията и да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

2. Права на потребителя във връзка с предоставянето на лични данни.

 • Съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД при ползване на сайта, както и на поправка на личните данни.

 • Приемайки настоящите условия потребителите, които желаят контакт с “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД с цел получаване на информация относно услуга или продукт, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД;

 • “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД изрично уведомява потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 • “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД си запазва правото да използва личните данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на законово задължение.

 

3. Лични данни, които се събират.
С цел да отговори на запитванията на потребителите на сайта, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД събира следните лични данни, а именно:

 • име и фамилия;

 • телефонен номер за контакт;

 • електронна поща;

 

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

 

4. Цели, за които се използват лични данни.

Целите, за които “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД събира и обработва лични данни са:

 • да отговори на запитвания;

 • да предостави информация за услуги;

 • да подобри качеството на услугите;

 • да осигури ефективно обслужване на своите посетители;

 • да предостави полезни съвети, информация и актуализации;

 

5. Авторски права и ограничения свързани с тях.

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД предоставя възможността на потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в сайта само за лични нужди с нетърговска цел и при условие че не се нарушават авторските права на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите в сайта. Не се разрешава материалите от сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове е забранена. 

 

6. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД.

Във връзка с влизането в сила на Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) и с цел да гарантира защитата на личните данни на своите клиенти  “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД е изработило и прилага Политика за защита на личните данни.

 

7. За контакти.

Въпроси, коментари и искания свързани с Общите условия за използването на сайта и Политиката за защита на лични данни могат да бъдат изпращани на e-mail: d.peev@bulagro.com или да се свържете с Отговорника по защита на личните данни на телефон : 0885 633 292

 

8. Други.

При използване услугите на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Регионални представителства

БУЛАГРО ЦЕНТЪР Стара Загора
Централен Офис Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 тел. 042 / 600 171 0888 00 40 60
АГРОАПТЕКА СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 Телефон за контакт: 0884 611 341 Онлайн агроаптека: https://agroapteka.bulagro.bg/
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЯЗДАЧ
с. Яздач, обл. Стара Загора GPS координати: 42.291732, 25.476855 тел: 0887901116
Зорница Беева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0884024313
Мария Чолева
Търговски представител овощни и зеленчукови насаждения регион Пловдив и Пазарджик тел. 0887 89 44 88
Илияна Лалова
Търговски представител Продукти за растителна защита, торове и семена Регион Перник, Благоевград и Кюстендил тел. 0882 517 754
Железчо Жечков
Търговски представител селскостопанска техника регион Русе тел. 0887808330
Явор Якимов
Сервизен специалист Регион Враца тел. 0882 466 672
Емилиян Стоянов
Сервизен специалист Регион Монтана тел. 0882 39 23 23